Primjena duplih kompjutorskih podova u rasteru i na metalnoj potionstrukciji za uređenje podnih površina banaka, pošta te poslovnih prostora koji u podu imaju puno instalacija.
Također u suradnji sa našim kooperantima od projektanata preko građevinara, elektro i vodoinstalatera, podopolagača i ličioca nudimo našim korisnicima kompletnu uslugu uređenja interijera. Na zadovoljstvo naših korisnika uz cjelovito izvođenje radova nudimo i održavanje istih.